Baggervolumebepalingen; hoeveel ligt er nu echt?

 Themadag op 15 januari 2015 - In samenwerking met Waterschap Rivierenland en SIKB

Hier kunt u alle presentaties via Youtube bekijken.

Waterschap Rivierenland en SIKB organiseerden gezamenlijk de Baggernetdag over baggervolumebepalingen op 15 januari in Tiel. Ruim 150 waterbodemprofessionals namen deel aan deze Baggernetdag.
Kees Vonk, voorzitter van Baggernet en directielid bij Waterschap Rivierenland, gaf tijdens zijn welkomstwoord al aan dat discussies rondom het onderwerp baggervolumebepalingen al lang bestaan. De sprekers gingen dieper in op de problematiek, maar kwamen ook met oplossingsrichtingen, tips en aanbevelingen om te komen tot meer vertrouwen in baggervolumebepalingen. Na het binnenprogramma trotseerden enkele bedrijven storm en regen door hun nieuwe meettechnieken voor baggervolumebepalingen te demonstreren. Kees Vonk doet aan het eind van de dag een oproep om het kennisniveau omtrent meettechnieken op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren, innovatie te blijven stimuleren en tot commitment te komen over het toepassen van de (nieuwe) SIKB-Richtlijn baggervolumebepalingen.

      

Het volledige verslag kunt u hier downloaden.

Presentaties

Hier kunt u alle presentaties integraal bekijken.

Algemeen