Aankondigingen

Webinar-reeks ‘Verduurzaming in de baggersector’ juni 2021

Het kabinet wil jaarlijks 300 miljoen euro vrijmaken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Volgens het Klimaatakkoord moet deze uitstoot in 2050 met 95% gedaald zijn t.o.v. 1990. Zandwinnen en baggeren zorgen samen voor één van de grotere materiaalstromen die in dit kader worden beschouwd. Hoe pakken we deze processen zo efficiënt mogelijk aan en hoe zorgen we voor duurzame keuzes in de bagger- en zandwinsector?

In een reeks van vier webinars volgde Platform Baggernet samen met partners uit het netwerk hoe de baggersector werkt aan verduurzaming. De gehele keten kwam daarbij aan bod:
• Van de vraag óf er gebaggerd moet worden.
• Via de vraag hóe baggeren en zandwinnen op de meest duurzame manier kan.
• Naar de vraag wáár de bagger duurzaam toegepast of naartoe getransporteerd kan worden.

Kijk hier voor een impressie van de webinars en en de presentaties.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

International webinar Platform Baggernet 'Sediment as a resource' & final symposium of Interreg project 'Using Sediment As a Resource' - 8 oktober 2020

In cooperation with Dutch Regional Water Authority of Schieland and the Krimpenerwaard and international partners – October 8th 2020

'Using Sediment As a Resource' was the theme of Platform Baggernet's international webinar, which took place on Thursday October 8th 2020. The webinar was combined with the final symposium of the Interreg-project 'Using Sediment As a Resource' (USAR). In light of the COVID-19 pandemic the planned Baggernet/USAR conference in March 2020 unfortunately had to be cancelled. Instead, a webinar was organized.

Click here for an impression of the webinar.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Heeft u een actueel en interessant onderwerp en wilt u meer weten over het mede organiseren van een Baggernetbijeenkomst, neem dan contact op met het secretariaat van Baggernet via secretariaat@baggernet.info.

Andere websites met aankondigingen:

Heeft u aankondigingen die voor Baggernet interessant kunnen zijn?
Stuurt u die dan, bij voorkeur per e-mail, naar:

Secretariaat Baggernet (SIKB)
Monique Kielliger
Postbus 420
2800 AK Gouda
E-mail: secretariaat@baggernet.info
Tel.: +31 (0)85-4862450