Aankondigingen

Project in the spotlights: Nuttig toepassen van slib uit de Eems-Dollard

Dinsdag 12 maart 2019, 10.00 - 16.30 uur
De Molenberg, Delfzijl

Hoe maak je van zout slib zo efficiënt mogelijk klei die geschikt is voor dijkversterking? En hoe gebruik je slib voor ophoging van landbouwgronden, bodemstructuurverbetering en de productie van bouwblokken? In de provincie Groningen wordt daar uitgebreid mee geëxperimenteerd. We nemen er op 12 maart 2019 met Platform Baggernet een kijkje.

Te veel slib bedreigt de waterkwaliteit en biodiversiteit in de Eems-Dollard. Daarom is de ambitie van het programma Eems-Dollard 2050 om jaarlijks een grote hoeveelheid slib uit het systeem te verwijderen en zo veel mogelijk in nuttige toepassingen te verwerken in plaats van het op zee te storten. Het innovatieve deelprogramma Nuttig Toepassen Slib, onderdeel van Eems-Dollard 2050, onderzoekt dergelijke toepassingen aan de hand van pilots en de opschaling daarvan naar regionale toepassingen. Zo wordt in de Pilot Kleirijperij onderzocht hoe van slib uit de Eems-Dollard goede dijkenklei geproduceerd kan worden. Of van deze klei een veilige zeedijk kan worden gemaakt, wordt onderzocht in het demonstratieproject Brede Groene Dijk dat door het Waterschap Hunze en Aa’s wordt uitgevoerd. Dit demonstratieproject is onderdeel van de POV-Waddenzeedijken (Hoogwaterbeschermingsprogramma).

Klik hier voor het programma. Klik hier voor een korte video met achtergrondinformatie over het project.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Heeft u een actueel en interessant onderwerp en wilt u meer weten over het mede organiseren van een Baggernetbijeenkomst, neem dan contact op met het secretariaat van Baggernet via secretariaat@baggernet.info.

Andere websites met aankondigingen:

Heeft u aankondigingen die voor Baggernet interessant kunnen zijn?
Stuurt u die dan, bij voorkeur per e-mail, naar:

Secretariaat Baggernet (SIKB)
Monique Kielliger
Postbus 420
2800 AK Gouda
E-mail: secretariaat@baggernet.info
Tel.: +31 (0)85-4862450