Aankondigingen

Bijeenkomst ‘Eerste ervaringen met de Omgevingswet’
Vrijdag 17 mei 2024, van 09.00 - 14.00 uur
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Stationsplein 136, Heerhugowaard

Platform Baggernet bestaat 25 jaar! Reden dus voor een feestje en hoe kunnen we dit beter vieren dan met een nieuwe fysieke bijeenkomst, en met een nieuwe voorzitter? Uiteraard besteden we ook genoeg aandacht aan inhoudelijke actualiteiten, want het thema van deze keer is ‘Eerste ervaringen met de Omgevingswet’.

Sinds 1 januari van dit jaar heeft de Omgevingswet ook invloed op de baggersector. De ervaringen met werken onder de Omgevingswet willen we graag met elkaar bespreken. Wat werkt er goed? Waar moet juist extra aandacht aan besteed worden? Welke bruikbare tips zijn er met elkaar te delen? We benaderen dit vanuit drie oogpunten: vanuit het Rijk, vanuit de waterschappen en vanuit de aannemers/baggeraars, om zo van elkaar te kunnen leren. We komen bijeen op vrijdag 17 mei a.s. van 09.00 tot 14.00 uur op het kantoor van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Heerhugowaard.

Vanwege het broedseizoen wordt er deze keer geen excursie georganiseerd in de middag. Wel verzorgen HHNK en Landschap Noord-Holland samen een presentatie over de aanleg van Hoogwatervluchtplaatsen en broedeilanden op het Amstelmeer. Met name de voorbereiding en de samenwerking binnen het project komen ter sprake. De betrokkenen hebben er zelf veel van geleerd en delen graag hun kennis.

Kijk hier voor een aankondigingsboodschap van onze nieuwe voorzitter.

Klik hier voor het programma van deze bijeenkomst.

U kunt zich hier aanmelden. Deelname is gratis.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Heeft u een actueel en interessant onderwerp en wilt u meer weten over het mede organiseren van een Baggernetbijeenkomst, neem dan contact op met het secretariaat van Baggernet via secretariaat@baggernet.info.

Andere websites met aankondigingen:

Heeft u aankondigingen die voor Baggernet interessant kunnen zijn?
Stuurt u die dan, bij voorkeur per e-mail, naar:

Secretariaat Baggernet (SIKB)
Monique Kielliger
Postbus 420
2800 AK Gouda
E-mail: secretariaat@baggernet.info
Tel.: +31 (0)85-4862450