Aankondigingen

Baggernetdag ‘Verduurzaming in de baggersector’

Vrijdag 27 januari 2023 van 09.00 - 16.30 uur
Royal IHC te Kinderdijk

Na een aantal jaar waarin als gevolg van Corona de mogelijkheden beperkt waren, organiseert Platform Baggernet weer een fysieke bijeenkomst! Het thema van de dag is ‘Verduurzaming in de baggersector’. Dit in navolging van de webinars die Baggernet hierover reeds organiseerde.

Bij baggerwerkzaamheden komen significante hoeveelheden broeikasgassen vrij. Daar is iedereen zich van bewust en gelukkig zien we steeds meer de ambitie om te verduurzamen. Door bestaand materieel om te laten bouwen naar meer klimaatvriendelijkere exemplaren. Door geheel nieuwe emissie loze baggerwerk/-vaartuigen te ontwerpen. Door duurzaamheid een belangrijk criterium bij de inkoop te maken. Of door werkzaamheden zo te plannen dat onnodige transportkilometers worden vermeden. Iedereen draagt zijn steentje bij.

Op 27 januari 2023 gaan we met elkaar in gesprek over kansen en mogelijkheden voor verduurzaming en wat ervoor nodig is om op te schalen. We besteden aandacht aan de markttransformatie, aan duurzaam inkopen en duurzaam materieel en aan de relatie tussen circulair terreinbeheer en baggeren.

We zijn te gast bij de scheepswerf van Royal IHC in Kinderdijk om een kijkje in de keuken te nemen. Tijdens de excursie op het terrein van Royal IHC lichten zij hun visie en focus op duurzaamheid toe en uiteraard nemen we een kijkje bij de (bagger)schepen in aanbouw.

U kunt zich helaas niet meer aanmelden, we hebben het maximale aantal deelnemers bereikt.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Heeft u een actueel en interessant onderwerp en wilt u meer weten over het mede organiseren van een Baggernetbijeenkomst, neem dan contact op met het secretariaat van Baggernet via secretariaat@baggernet.info.

Andere websites met aankondigingen:

Heeft u aankondigingen die voor Baggernet interessant kunnen zijn?
Stuurt u die dan, bij voorkeur per e-mail, naar:

Secretariaat Baggernet (SIKB)
Monique Kielliger
Postbus 420
2800 AK Gouda
E-mail: secretariaat@baggernet.info
Tel.: +31 (0)85-4862450