Aankondigingen

Platform Baggernet ‘Omgevingsrisico’s bij baggeren; wat kan wèl?’
4 september 2018 in Tiel – in samenwerking met Waterschap Rivierenland en Aannemingsbedrijf J. den Boer B.V.

Baggerwerkzaamheden staan nooit los van hun omgeving. Dat biedt kansen, als een wisselwerking met andere projecten in de buurt mogelijk is (werk met werk maken). En dat biedt uitdagingen, bijvoorbeeld als niet-gesprongen explosieven of archeologische vondsten om de hoek komen kijken. Zaken die het baggeren zelf, of de voorbereiding daarvan, behoorlijk kunnen beïnvloeden. Ook omgaan met verontreinigde baggerspecie en met flora en fauna levert soms de nodige kopzorgen bij waterbeheerders én aannemers.

Op 4 september draaien het Platform Baggernet en het Waterschap Rivierenland de boel om: wat kan wèl? Een paar voorbeelden: we presenteren samen met de Zoogdiervereniging de resultaten van een pilot om dichterbij beverburchten te baggeren. We gaan in gesprek over hoe we de kloof tussen ecologen en baggeraars kunnen verkleinen. We bieden handvatten voor milieukundige begeleiding bij baggeren van verontreinigd materiaal. We laten zien welke kwaliteit van partijen baggerspecie we bij verondiepen toepassen.

We sluiten de dag af met een excursie naar het project ‘Over de Maas’. Hier vinden zandwinning, natuurontwikkeling en archeologie elkaar. Aannemingsbedrijf J. den Boer leidt ons rond en licht toe hoe zij met omgevingsrisico’s zijn omgegaan bij de grondstoffenwinning en het verondiepen.

Klik hier voor het programma.

Het maximale aantal deelnemers is bereikt!
U kunt zich wel aanmelden voor de reservelijst. Zodra er een afzegging binnenkomt nemen we contact met u op.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Heeft u een actueel en interessant onderwerp en wilt u meer weten over het mede organiseren van een Baggernetbijeenkomst, neem dan contact op met het secretariaat van Baggernet via secretariaat@baggernet.info.

Andere websites met aankondigingen:

Heeft u aankondigingen die voor Baggernet interessant kunnen zijn?
Stuurt u die dan, bij voorkeur per e-mail, naar:

Secretariaat Baggernet
Monique Kielliger
SIKB
Postbus 420
2800 AK Gouda
E-mail: secretariaat@baggernet.info
Tel.: +31 (0)85-4862450