Aankondigingen

PFAS in waterbodem en baggerspecie – het Tijdelijk Handelingskader in de praktijk - 29 oktober 2019

“Baggerwerkzaamheden zijn weer mogelijk”, aldus de Unie van Waterschappen na publicatie van het Tijdelijk Handelingskader PFAS door het Rijk. Vanwege onduidelijkheid over de risico’s van de stofgroep PFAS* in het bodem- en watersysteem, werden uit voorzorg de afgelopen tijd veel baggerwerken uitgesteld. Naar het handelingskader werd in de baggersector dan ook reikhalzend uitgekeken.

Met Platform Baggernet duiken we na de zomer in het thema PFAS: wat is het eigenlijk precies, waar komt het vandaan en wat zijn de risico’s? We zoomen in op hoe verschillende regio’s om zijn gegaan met PFAS toen de stofgroep voor het eerst in het bodem- en watersysteem gesignaleerd werd. En uiteraard gaan we in op het Tijdelijk Handelingskader PFAS. Hoe werkt PFAS door in de praktijk van waterbodemonderzoek, van het baggeren zelf en van mogelijkheden voor hergebruik van baggerspecie? Kunnen we weer ‘gewoon’ aan de slag of ligt het toch genuanceerder?

Op deze Baggernetdag krijgt u antwoord op uw vragen over PFAS en kijken we samen vooruit naar 2020. Naar de dan verwachte update van het handelingskader PFAS en naar hoe we in de toekomst omgaan met andere zeer zorgwekkende stoffen wanneer die op ons pad komen. We zijn deze dag te gast bij het Apollo Hotel in Papendrecht en sluiten de dag af met een bezoek aan het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht.

Het programma voor deze Baggernetdag volgt zo snel mogelijk.

U kunt zich hier wel alvast aanmelden.
Deelname aan de excursie is helaas niet meer mogelijk, het maximale aantal deelnemers is bereikt. Aanmelden voor het plenaire gedeelte is uiteraard nog wel mogelijk. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Project in the spotlights: Nuttig toepassen van slib uit de Eems-Dollard

Op 12 maart 2019 namen we met het Platform Baggernet een kijkje in Delfzijl. Kijk hier voor een impressie van deze geslaagde Baggernetdag.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Heeft u een actueel en interessant onderwerp en wilt u meer weten over het mede organiseren van een Baggernetbijeenkomst, neem dan contact op met het secretariaat van Baggernet via secretariaat@baggernet.info.

Andere websites met aankondigingen:

Heeft u aankondigingen die voor Baggernet interessant kunnen zijn?
Stuurt u die dan, bij voorkeur per e-mail, naar:

Secretariaat Baggernet (SIKB)
Monique Kielliger
Postbus 420
2800 AK Gouda
E-mail: secretariaat@baggernet.info
Tel.: +31 (0)85-4862450