PFAS in waterbodem en baggerspecie; Tijdelijk Handelingskader in de praktijk

Binnenkort vindt u hier een verslag van de bijeenkomst op 29 oktober 2019.

Presentaties

Deelsessie 1 - Acties voor (decentrale) overheden in de komende tijd, regionale kaders en onderzoeken en een brede blik naar andere opkomende stoffen.

Deelsessie 2 - De betekenis van PFAS in de praktijk: veldwerk, analyses en afzetmogelijkheden.

De presentaties van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat/Bodem+ publiceren wij in overleg met de sprekers niet. De ontwikkelingen rond PFAS gaan zo snel, dat de informatie die in de presentatie op de Baggernetdag is verstrekt mogelijk snel weer verouderd raakt. Wij adviseren u om voor informatie vanuit de Rijksoverheid over PFAS en het Tijdelijk Handelingskader de website van Bodem+ te raadplegen. Een antwoord op veelgestelde vragen aan de Rijksoverheid over PFAS vindt u hier.

Klik hier voor het programma van deze bijeenkomst.