Baggernetdag 9 november te Drempt

Programma bijeenkomst in het Dorpshuis te Drempt

Het ontwikkelen en uitvoeren van baggerplannen - ervaringen opgedaan in het project "Oude IJssel" -

v.a. 9.30Ontvangst in Dorpshuis te Drempt; gelegenheid voor ophangen posters
10.00Welkom en mededelingen
Johan van Veen, projectleider Baggernet
10.10Planvorming en opzet van het project Oude IJssel
Vincent van Uem, Waterschap Rijn en IJssel
10.35Wat er komt kijken bij de berging van 800.000 m3 baggerspecie
Joost van der Plicht, Waterschap Rijn en IJssel
11.00Pauze met koffie/thee
11.20Praktijkervaringen bij uitvoering van baggerwerk
Jaco van Langen, Arcadis Heidemij Advies
11.45Mededelingen, oproepen, aankondigingen door deelnemers  H.J. van Veen (Baggernet): stand van zaken case "In-situ waterbodemsanering"T. Lely (HHRS West-Brabant): door HHRS uitgevoerde
baggerwerkenMw. B. IJsselmuiden (Prov. Groningen): (mede)financiering
waterbodemsaneringW.F. de Haan (DWR): nauwkeurigheid van baggerenM. Koopmans (MDRE): beperkte hergebruiksmogelijkheden van cat. I en II baggerspecieF.A.O. Buijs (Prov. N.-H.): in-situ waterbodemsaneringF. Schotel (RIZA): steunpunt emissiesJ.H. Reijnen (Waterschap De Maaskant): rijping klasse 3Mw. M. Peschier (RMNO): analyse kennisdoorstroming
12.30Lunch + Kennismarkt
13.30Middagexcursie naar werklocatie "Oude IJssel"
16.00Einde bijeenkomst met drankje en hapje in het Dorpshuis, aangeboden door Waterschap Rijn en IJssel

Foto impressie

Download