Frits van den Boogaard nieuwe voorzitter Platform Baggernet

Platform Baggernet heeft een nieuwe voorzitter: Frits van den Boogaard.

‘Als voorzitter wil ik graag mijn steentje bijdragen aan meer interactie en kennisdeling tussen overheden en bedrijfsleven, praktisch uitvoerbare-, maar ook opschaalbare innovaties en connectie met het internationale baggernetwerk’, aldus Van den Boogaard. Hij studeerde aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen en werkt sinds zes jaar bij Royal Smals als Manager Business Development Internationaal.

Van den Boogaard: ‘Ik hou van vernieuwing, samenwerken en doorpakken en ik vind de waterbouw best behoudend van aard. Bijzonder graag tref ik alle leden van het Platform op de eerstvolgende Baggernetdag in 2024. Dan gaan we er, met ieders inbreng, een inspirerende dag van maken! Tot dan.’


Frits van den Boogaard – eigen foto