Webinar-reeks verduurzamen in de baggersector

Dhr.
Mw.

In een reeks van vier Webinars volgen we hoe de baggersector werkt aan verduurzaming

24 juni - Innovaties in de kustlijnzorg - De Zandwindmolen.
25 juni - Duurzaam baggermaterieel en biobrandstofen.
1 juli - Is baggeren altijd de meest duurzame optie?