Aanmelden voor de Baggenetdag op 19 maart 2020

Dhr.
Mw.

U kunt twee keer een keuze maken uit onderstaande deelsessies:

1. Innovaties in hergebruik van baggerspecie binnen USAR.
2. Interactieve demonstratie Operational Sediment management System.
3. Circulaire economie: andere projecten en de governance die nodig is voor de volgende stap.
1. Innovaties in hergebruik van baggerspecie binnen USAR.
2. Interactieve demonstratie Operational Sediment management System.
3. Circulaire economie: andere projecten en de governance die nodig is voor de volgende stap.

Ik ben aanwezig bij het netwerkevenement aan het eind van het programma

ja
nee
ja
nee

Van deze bijeenkomst wordt een verslag met foto's gemaakt. Met deze aanmelding stemt u in met een eventuele vermelding.