Van baggerspecie naar vogelparadijs .... De Marker Wadden

Ruim 130 waterbodemprofessionals kwamen donderdag 20 oktober af op de Baggernetdag over de Marker Wadden; 'Van baggerspecie naar vogelparadijs'. Rijkswaterstaat, Boskalis, de Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland maakten deze Baggernetdag mogelijk. Paul Spaan, voorzitter van Platform Baggernet, opende het programma in het erfgoedcentrum met de toepasselijke naam Nieuw Land in Lelystad .

Na het welkomstwoord van Paul Spaan werd het project Marker Wadden vanuit verschillende invalshoeken belicht. Ben Viveen van Rijkswaterstaat, André Rijsdorp van Natuurmonumenten, Frans Uelman namens Boskalis, Ruurd Noordhuis van Deltares en de landschapsarchtect Rik de Visser van Vista verzorgden de inhoudelijke bijdragen op deze Baggernetdag. Ben Viveen bracht het ontstaan van het project naar voren en de wijze waarop RWS die via een dialoog met 3 partijen heeft aanbesteed. André Rijsdorp lichtte vooral het doel van de moeraseilanden toe: een vogelparadijs maar ook een nieuwe recreatieplek in het Markermeer. Hij kon in zijn verhaal kwijt dat de Marker Wadden ook een grondontvangst functie hebben. Frans Uelman belichtte het project vanuit de aannemer: hij liet zien welke uitdagingen de aannemer te overwinnen heeft, en in welke combinatie met andere partijen zij dat doet in een consortium. Ruurd Noordhuis vertelde over de goede onderzoeksmogelijkheden die de Marker Wadden te bieden hebben om de komende jaren meer te leren over het vastleggen van slib en het creëren van nieuwe natuur.

    

Na de lunch bracht de Moby King het gezelschap naar de Marker Wadden. Na een druilerige ochtend klaarde het weer 's middags op, precies op het moment van aankomst bij de Marker Wadden brak ook de zon door. Ook al was er van de Marker Wadden nog niet veel meer te zien dan de zandwallen die inmiddels zijn aangebracht en de haven in wording, de deelnemers waren duidelijk onder de indruk, met name van de enorme omvang. Landschapsarchitect Rik de Visser demonstreerde zijn ontwerp van de Marker Wadden op de terugweg in de Moby King.

Vijf deelnemende studenten van Delta Talent vertelden ten slotte hun impressie van deze Baggernetdag aan de groep.  Klik hier voor hun blogs.

Al met al een zeer geslaagde dag, die in stijl werd afgesloten met een hapje en een drankje in Restaurant de Cantine bij Nieuw Land.

Presentaties

Algemeen