Kwaliteitsbaggeren

Themadag op 28 mei 2015 - in samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en SIKB.

Hier kunt een groot deel van de presentaties via Youtube bekijken.

Donderdag 28 mei organiseerde Baggernet in samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en SIKB een themadag over kwaliteitsbaggeren in Hoorn. Circa 230 waterbodemprofessionals uit het hele land deelden hun kennis en ervaringen over dit onderwerp. Onder het gemĂȘleerde gezelschap bevonden zich onder meer opdrachtgevers van baggerwerken, watersysteembeheerders, baggeraars en ecologen. Deze combinatie van achtergronden bleek interessante nieuwe inzichten op te leveren. Voor de aanwezigen was er bovendien voldoende tijd om te netwerken. Een geslaagde dag die tot veel interessante perspectieven en contacten heeft geleid.

Kwaliteitsbaggeren is een onderwerp in ontwikkeling. Aanvankelijk ging het om het saneren van verontreinigde waterbodems, maar sinds de KRW en de Waterwet staat het effect, het verbeteren van de waterkwaliteit en daarmee de leefomgeving centraal. Vanaf de jaren '80 is een constante ontwikkeling van het wettelijke kader in combinatie met een economische onderstroom en maatschappelijke wensen, zoals bijvoorbeeld de huidige wens om in 2020 te kunnen zwemmen in de grachten van Amsterdam. Op dit moment loopt de 1e fase KRW ten einde: een mooi moment om de balans op te maken, te leren en dit mee te nemen in fase 2. Leidend thema van de dag was het systeemdenken. De waterbodem speelt met name als interne leverancier van voedingsstoffen een centrale rol in de waterkwaliteit. Het verwijderen of afdekken hiervan heeft echter pas zin als de externe aanvoer van voedingsstoffen drastisch wordt beperkt. Dit vraagt altijd een watersysteembenadering. Kwaliteitsbaggeren wordt daarom vaak als onderdeel van een groter pakket maatregelen uitgevoerd, waardoor de effectiviteit lastig is vast te stellen. Tegelijkertijd is het in deze tijd van bezuinigingen meer dan voorheen van belang om de effectiviteit van maatregelen goed aan bestuurders te kunnen onderbouwen. De uitdaging is de meest kosteneffectieve maatregelen te nemen. Goed monitoren, het delen van resultaten en combineren van onderhoud en kwaliteitsbaggeren is hierbij van belang.

Met dank aan Neeltje Annink van gastheerorganisatie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Het volledige verslag kunt u hier downloaden.

Presentaties

Algemeen