Vecht voor de toekomst

Themadag op 5 juni 2013 - In samenwerking met Waternet

Waterbodemsaneringen in Nederland zijn zeldzaam geworden. Als gevolg van gewijzigde wetgeving maar gelukkig ook dankzij een verbeterende Nederlandse waterbodemkwaliteit, is de noodzaak tot sanering afgenomen. De saneringen die er nog zijn leveren wel vaak innovaties en nieuwe inzichten op die veel breder toepasbaar zijn. De sanering van de Utrechtse Vecht, momenteel in uitvoering, is daar een goed voorbeeld van.
Op 5 juni organiseerde Baggernet in samenwerking met Waternet een themadag om de ervaringen te delen. Zo'n 200 deskundigen uit de waterbodemwereld namen deel aan deze dag.

In de ochtend werden enkele voorbeelden toegelicht door sprekers van de diverse betrokken partijen. Na de lunch vonden er buiten aan de waterkant demonstraties plaats van technieken. Ook werd een archeologische vondst onthuld!
De borrel aan het eind van deze dag werd aangeboden door Grondbalans/Baggerbalans en De Ingensche Waarden.
Hier vindt u een uitgebreider verslag van de bijeenkomst.

Slideshows

Presentaties

Film: is het maken van een ontgravingsmodel realiseerbaar?

Downloads