Baggeren Ringvaart Haarlemmermeer; samen sta je sterk!

Themadag op 20 november 2012 - In samenwerking met Provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap van Rijnland

Dit najaar zijn de Provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland gestart met het baggeren van de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Dit omvangrijke baggerwerk is in meerdere opzichten interessant, maar vooral door de uitgebreide samenwerking met partijen die ook belang hebben bij een uitgebaggerde ringvaart. Die samenwerking maakt namelijk veel meer mogelijk.

Een voorbeeld hiervan is de aanleg van natuurvriendelijke oevers ter plaatse van het beschermd Natuurmonument de Oosteinderpoel. Deze natuurvriendelijke oevers bestaan uit grote baggertubes die gevuld zijn met een deel van de gebiedseigen bagger en moeten het gebied beschermen tegen verdere erosie door golfslag.

Tijdens de themadag met zo’n 200 deelnemers werd niet alleen dieper ingegaan op bovengenoemde punten maar ook op tal van andere aspecten die bij een dergelijk project komen kijken, zoals communicatie met bewoners van woonschepen, natuurbescherming, geotechniek, niet gesprongen conventionele explosieven en het juridisch kader. Na de lunch werd een vaartocht langs de werkzaamheden gemaakt.

Samenvattend verslag

Presentaties

Algemeen
Meer informatie