Flora- en faunawet biedt ruimte voor baggerwerk

Op 24 mei 2012 vond in de Goudse Schouwburg een, mede door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden mogelijk gemaakte, Baggernet-bijeenkomst plaats met als onderwerp “Flora- en Faunawet biedt ruimte voor baggerwerk’. De bijeenkomst was een vervolg op de Baggernetdag van 19 januari 2012. Waar op 19 januari vooral werd stilgestaan bij de problematiek van baggeren onder de Flora- en Faunawet, werd op 24 mei vooral ingegaan op de mogelijke (maatwerk-)oplossingen voor deze problematiek. In de ochtend werd een aantal presentaties gegeven en ’s middags werd een bezoek gebracht aan een tweetal baggerdepots nabij Schoonhoven.
Zo’n 240 deskundigen uit waterbodemwereld namen deel aan de bijeenkomst.

Uitgebreid Verslag   -   Samenvattend Verslag

Impressie excursie naar doorgangsdepot, weilanddepot en baggerwerk

Downloaden

Algemeen