Flora- en faunawet: Wanneer mogen we baggeren?

Verslag

Donderdag 19 januari organiseerde Baggernet in samenwerking met de Vereniging van Waterbouwers in de Goudse Schouwburg een thema-ochtend rondom de praktijk van het baggeren onder de Flora- en Faunawet en de Gedragscode van de Unie van Waterschappen.
Dat het hierbij om een actueel onderwerp gaat, bewees de hoge opkomst van zo’n 270 belangstellenden.

Belangrijkste punten die naar voren zijn gekomen zijn:

  • Hoogheemraadschappen proberen zo pragmatisch mogelijk met de Gedragscode Flora- en Faunawet om te gaan.
  • Bescherming van de soort gaat voor bescherming van het individu.
  • Voor aannemers betekent het niet baggeren tussen 15 maart en 1 juni (zoals opgenomen in de Gedragscode Flora- en Faunawet van de Unie van Waterschappen) inkomstenderving gedurende deze periode.
  • Onder de nieuwe Nederlandse natuurwetgeving die van kracht wordt, worden minder soorten beschermd.

Deze Baggernetdag krijgt 24 mei 2012 een vervolg. Dan zullen niet zozeer de problemen als wel de oplossingen rondom het baggeren en de Flora- en Faunawet centraal staan.

Downloaden

Algemeen
  • Programma als pdf
  • Deelnemerslijst als pdf