Project Grensmaas: samenwerken aan rivierbeveiliging, ontgrinding en natuurontwikkeling in Zuid-Limburg

Verslag

Dinsdag 9 november 2010 organiseerde Baggernetdag in samenwerking met Provincie Limburg, Consortium Grensmaas en Rijkswaterstaat een themadag in Maastricht over de Maaswerken en in het bijzonder het Grensmaasproject.
De actualiteit en noodzaak van het Grensmaasproject werd een aantal dagen later nog eens benadrukt, toen vanwege zware regenval zowel in Belgie als in Limburg en Brabant sprake was van overstromingen. Zie http://www.nu.nl
Aan de bijeenkomst namen 125 vertegenwoordigers uit de waterbodemwereld deel.

Introductie
Het Grensmaasproject komt voort uit ‘Groen voor grind’: grindwinning en de ontwikkeling van nieuwe natuur langs de Grensmaas.
Door het grind slim af te graven, zou en passant ook voor lagere waterstanden worden gezorgd.
In 1993 en 1995 zorgde de Maas ervoor dat de hoogwaterbescherming een hoofddoel werd.
In 2007 is het Consortium Grensmaas begonnen met het uitvoeren van een groot deel van het Grensmaasproject.
Het project loopt tot eind 2022. In totaal voert het Consortium Grensmaas in Nederland elf locaties uit tussen Maastricht en Roosteren.

Verloop van de Baggernetdag
Na de opening door dagvoorzitter Wim Drossaert, heette Theo Reinders, Hoofd Landelijk Gebied bij de Provincie Limburg, iedereen hartelijk welkom.
Anne-Beth Heijnen, Projectmanager van Rijkswaterstaat, lichtte in haar presentatie de doelstellingen van de Maaswerken en het Grensmaasproject toe. Een van de zaken waar men tegenaan loopt, is dat er weinig gegevens uit het verleden bewaard zijn gebleven over de verschilldende waterstaatswerken.
Roel van Swam, contractmanager bij RWS, lichtte in zijn presentatie de verschillende projecten en contractvormen rondom de GrensMaas toe. Bij dit project zijn zeer veel verschillende partijen betrokken, wat de voortgang van de projecten soms vertraagd.
Esther Wieringa, SIKB, besprak tijdens haar presentatie de Handreiking Archeologie voor waterbeheerders en de voordelen die deze handreiking biedt. Tevens gaf ze een overzicht van de verschillende archeologische vondsten die bij de Maaswerken zijn gedaan.
Tommy Bolleboom, Agentschap NL, gaf in zijn presentatie de laatste stand van zaken rond de Handreiking Diepe Putten. En Frank Wijnants, Consortium Grensmaas BV, liet vervolgens in zijn presentatie zien hoe er bij de dekgrondbergingen omgegaan wordt met de Handreiking Diepe Putten.

Tijdens het middagprogramma hebben de deelnemers verschillende projectlocaties bezocht, zoals bij Itteren en Borgharen.
De Baggernetdag werd afgesloten met een borrel in Hoeve Hartelstein tegenover projectlocatie Itteren.

Downloaden

Algemeen
  • Programma als pdf
  • Deelnemerslijst als pdf