Zeeuwse Samenwerking in de Baggerketen

Bijeenkomst Baggernet op 1-2 juni 2010
In samenwerking met Provincie Zeeland, Waterschap Zeeuwse Eilanden, Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, Rijkswaterstaat

1 juni lag de focus van het programma op het Bestuursakkoord Waterbodems Scheldestroomgebied dat is gesloten tussen provincies, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat Zeeland en Zeeland Seaports, ten behoeve van de regionale aanpak van bagger. Het Bestuursakkoord is de aftrap geweest voor tal van gezamenlijke projecten voor de locale toepassing van bagger. Een excursie naar een aantal uitgevoerde baggertoepassingen maakte deel uit van het programma.

Op 2 juni werd er per boot een kijkje genomen bij de baggeractiviteiten op de Westerschelde, waar zo’n 8 miljoen kuub bagger weggehaald moet worden om de vaarroute naar Antwerpen toegankelijk te houden voor zeeschepen. Om te zorgen dat er geen negatieve effecten van het baggerwerk (in dit Natura 2000 gebied) optreden, wordt langs plaatranden baggerspecie gestort die zorgen voor nieuwe waardevolle natuur.

Rond de 125 deskundigen namen deel aan de Zeeuwse Baggernetdagen.

Downloaden

Regionaal Bestuursakkoord Waterbodems Scheldestroomgebied

Baggerwerk Westerschelde

Algemeen
  • Het programma als pdf